Pastoraal.

De ORKK is de kerk zoals katholieken haar hebben gekend tot het 2e Vaticaans Concilie en zet de traditie voort. Ten gevolge van onze bijzondere positie kunnen wij ons echter in sommige opzichten vrijer opstellen en zaken op een andere manier theologisch benaderen. Zo kennen wij niet het verplichte celibaat, en kan bv. onder voorwaarden kerkelijk hertrouwd worden. Homoseksualiteit achten wij op zich geen wijdings-en zegeningsbeletsel. Maar het spreekt vanzelf dat wij moraal hoog achten. De evangelische raad ‘zuiverheid’ moet kenmerk van de Kerk en van haar leden zijn.

Uitgangspunt voor de pastoraal is de leer van de Kerk. Daarbij is het belangrijkste ijkpunt: Jezus Christus zelf, zijn Evangelie. De mens moet tot zijn recht komen, in het licht van God.priesterwijding

Het belangrijkste in de pastoraal is de toediening van de Sacramenten. In en door de Sacramenten gaat Jezus zelf met ons door het leven, en deelt Hij ons in en door de H. Geest Zijn kracht, liefde en genade mee:

"Zie, Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding der wereld" (Mt. 28:20)

De Sacramententoediening is dus niet één of ander vrijblijvend kinderfeestje! Het Rituale van de Kerk staat garant voor de juiste toediening. 

Onze pastoraal is gericht en gefundeerd op de Sacramenten en op het Woord. Onze pastoraal is aldus gefundeerd op de kracht, de liefde en de genade die Jezus ons wil geven door Zijn Evangelie en op concrete toediening. Aldus richten wij op kerkelijk meeleven, en op het ontvangen van de geëigende sacramenten: Doopsel, Vormsel, (regelmatige) Biecht, H. Eucharistie (regelmatig misbezoek en communie), Priesterschap, Huwelijk, Sacrament van de Stervenden ("bedienen").

"Maar van de Kerk mag je niets!" Dat is niet juist; van de Kerk (= van Jezus zelf) mag je veel, binnen de gestelde kaders. Wij mogen nooit het doel verliezen waartoe wij op aarde zijn: om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. Dan zal de Vrede die Christus geeft, met ons en met de wereld zijn.

-->Wilt u nadere informatie? Heeft u een vraag? Gebruik ons contactformulier (via knop 'contact', zie boven)!