Opbouw en eredienst.

Wij vieren de H. Mis volgens de ritus van Trente (zg. 'oude liturgie'), missaal 1962. Dat doen wij zowel in het Latijn: volledig gezongen Hoogmis op zon- en feestdagen, als in het Nederlands, volgens een eigen vertaling die zowel recht doet aan de grondtekst als aan het hedendaags Nederlands taalgevoel en taalgebruik.

Wij gebruiken de zg. 'gedialogeerde' mis, d.w.z. dat alle gelovigen de antwoorden hardop meebidden c.q. meezingen en er zo een eenheid bestaat tussen altaar (het sacramenteel priesterschap) en gelovigen (algemeen priesterschap). Door vasthouden aan de Traditie blijven katholieke leer- en gebedsleven optimaal behouden. Want wie zich vandaag verkoopt aan de mode, is morgen uit de tijd.

Ook de toediening van de overige sacramenten kan geschieden zowel in het Latijn als in het Nederlands.

Onze kerk heeft voorts een eigen Derde Orde: mensen die zich op bijzondere wijze aan God hebben toegewijd, maar vanuit hun spiritualiteit onder leiding van de Overste gewoon in de maatschappij werkzaam zijn op bv. geestelijk en sociaal gebied. Toetreden tot de Derde Orde is in principe voor iedereen mogelijk.

De ORKK is de 'kerk van Trente' zoals katholieken haar hebben gekend tot aan het 2e Vaticaans Concilie, maar zij gaat pastoraal met de tijd mee terwijl ze haar fundament niet los laat. 

   Adressen en erediensten

Christus - Koning kapel
Wilgenlaan 2

Arnhem

Elke zondag om 9.30 gezamenlijk gezongen Lauden
Om 10 uur gezongen Hoogmis (Geheel Latijn, of Nederlands met Latijnse gezangen)

 

Biechtgelegenheid: Op zondag van 9.00 u. tot 9.25 u. en voorts op afspraak

Door de week: H. Missen op wisselende tijden. Vooraf informeren.

(NB.: Onze gemeenschap St. Jan Evangelist te Eindhoven is helaas opgeheven t.g.v. overlijden)

 

-->Wilt u nadere informatie? Heeft u een vraag? Gebruik ons contactformulier (via de knop rechts boven)!